Uitschrijvingen

Uitschrijvingen TCT 2024

Koersen voor tweejarige paarden

Baan/datum: Wolvega, 19 september
TCT Satellietkoers – 2024

Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2022 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.
Afstand 1.609m. Met autostart.

Kwalificaties
Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden.

Splitsing in merries en hengsten/ruins indien meer dan 6 merries en meer dan 6 hengsten/ruins aangegeven worden *

Dotering
€. 6.000,– exclusief fokpremie
( 2500 – 1250 – 1000 – 600 – 350 – 200 – 100 + 10% fokpremie

Startposities
Loting

Startgeld
Geen

Opmerkingen
De winnaar betaald geen inleggeld voor de koers van 2/3 oktober (Hamburg Cup)

Baan/datum: Hamburg, 3 oktober
Hamburg Cup – 2024

Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2022 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.
Afstand 1.680m. Met autostart.

Kwalificaties
Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc.

Indien er minstens 6 merries en 6 hengsten/ruins worden aangegeven wordt de koers verdeeld in een H/R- en een Merrie afdeling. Indien er meer dan 12 paarden worden aangegeven maar er zijn van beide geslachten niet minstens 6 deelnemers, dan wordt er verdeeld op basis van de ‘Trabrennordnung’.

Dotering
€ 20.000,– exclusief 10% fokpremie
(9.200 – 4.600 – 2.200 – 1.600 – 1.000 – 800 – 600 en 10% fokpremie)

In het geval van meerdere afdelingen geldt de onderstaande dotering:

2 afdelingen: totaal €. 24.000 (€. 12.000 per afdeling)
3 afdelingen: totaal € 27.000 (€. 9.000 per afdeling)
4 afdelingen: totaal €. 30.000 (€. 7.500 per afdeling)

Startposities
Loting

Startgeld
11e inleggeld: 1% procent van het daadwerkelijke prijzengeld van de koers waarin het paard start!

Opmerkingen
geen

Baan/datum: Wolvega, 23 oktober
TCT Satellietkoers – 2024

Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2022 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.
Afstand 1.609m. Met autostart.

Kwalificaties
Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden.

Splitsing in merries en hengsten/ruins indien meer dan 6 merries en meer dan 6 hengsten/ruins aangegeven worden *

Dotering
€. 6.000,– exclusief fokpremie
( 2500 – 1250 – 1000 – 600 – 350 – 200 – 100 + 10% fokpremie

Startposities
Loting

Startgeld
Geen

Opmerkingen
De winnaar betaald geen inleggeld voor de koers van 20 december (TCT Gold Cup)

Baan/datum: Wolvega, 15 november
TCT Derby Selectie – 2024

Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2022 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.
Afstand 1.609m. Met autostart.

Kwalificaties
Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 series verreden. Bij meer dan 24 paarden worden er 3 series verreden. Bij meer dan 36 paarden worden er 4 series verreden.

Dotering
€ 5.000,– exclusief 10% fokpremie
(2.250, 1.000, 750, 450, 300, 150, 100 en 10% fokpremie)

Startposities
Loting

Startgeld
11e inleggeld: 400 euro (1% van het prijzengeld van de DERBY FINALE OP 29 November!)

Opmerkingen
geen

Baan/datum: Wolvega, 29 november
Internationale Derby der Tweejarigen – 2024

Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2022 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.
Afstand 1.609m. Met autostart.

Kwalificaties
Best gekwalificeerde paarden uit de Series (15 November) starten in de Finale

2 Series: Van elke serie de 5 best gekwalificeerde paarden

3 Series: Van elke serie de 4 best gekwalificeerde paarden. In de finale starten dan 12 paarden.

4 series: Van elke serie de 3 best gekwalificeerde paarden. In de finale starten dan 12 paarden.

In het geval dat één van de gekwalificeerde paarden niet wil starten in de finale dan vervalt deze deelname. Dit wordt niet opgevuld door het ‘beste’ niet gekwalificeerde paard.

Indien 1 serie zijn alle paarden startgerechtigd in de finale (ook de uitgeschakelde paarden)

Dotering
€. 40.000,– exclusief 10% fokpremie
(19.000, 9.000, 5.000, 3.000, 2.000, 1.200, 800 en 10% fokpremie)

Startposities
De startposities worden na de series gekozen door de trainer, eigenaar of gemachtigde van de best geplaatste paarden in de series.

Volgorde van keuze

Eerst de snelste winnaar van een serie, daarna de op één na snelste winnaar van een serie enz. Daarna de snelste tweede aankomende van een serie, daarna de op één na snelste tweede aankomende van een serie. Daarna de snelste derde aankomende van een serie, enz. Bij gelijke totaaltijd mag als eerste voor het paard met het hoogst werkelijke winsom gekozen worden en in derde instantie beslist het lot voor wie het eerst gekozen mag worden. Ingeval van een deadheat mag als eerste gekozen worden met het paard met de hoogste werkelijke winsom. Indien dat ook gelijk wordt er eerst geloot voor welk paard als eerste gekozen mag worden. Dit tot een maximum van 10 paarden.

Startgeld
Gratis.
De series van 15 November zijn belast met 1% van het prijzengeld van de finale.

Opmerkingen
De Derby wordt voorafgegaan door een defilé.

Baan/datum: Wolvega, 29 november
Troost Derby der Tweejarigen – 2024

Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2022 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.
Afstand 1609m. Met autostart.

Kwalificaties
Paarden die mee hebben gedaan aan de Derby Selecties maar zich niet gekwalificeerd hebben voor de Derby Finale. Paarden die zich gekwalificeerd hebben voor de Derby Finale mogen NIET starten in de troostfinale.

Gediskwalificeerd in de serie betekent dus dat je mag starten in de troostfinale.

Troostderby gaat alleen door bij minimaal 6 deelnemende paarden

Dotering
€. 5.000,– exclusief 10% fokpremie
(2.250, 1.000, 750, 450, 300, 150, 100 en 10% fokpremie)

Startposities
Loting.

Startgeld
Geen.

Opmerkingen
Geen.

Baan/datum: Wolvega, 20 december
Gold Cup der Tweejarigen – 2024

Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2022 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT.
Afstand 2.100m. Met autostart.

Kwalificaties
Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc. Splitsing in merries en hengsten/ruins indien meer dan 6 merries en meer dan 6 hengsten/ruins aangegeven worden *

Dotering
€. 30.000,– exclusief 10% fokpremie
(14.000, 7.000, 3.750, 2.250, 1.500, 900, 600 en 10% fokpremie)

In het geval van meerdere afdelingen geldt de onderstaande dotering:

2 afdelingen: totaal €. 34.000 (€. 17.000 per afdeling)
(8.000, 4.000, 2.000, 1.200, 900, 600, 300 en 10% fokpremie)

Startposities
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige ingeschreven paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.

Startgeld
Inleggeld: 1% procent van het daadwerkelijke prijzengeld van de koers waarin het paard start

Opmerkingen
Geen

* Bij aangifte van 13 paarden wordt de koers alleen gesplitst in een afdeling voor merries en een afdeling voor hengsten/ruins indien minimaal 6 paarden van hetzelfde geslacht (dus minimaal 6 merries én minimaal 6 hengsten en ruins) zijn aangegeven!

Winsomgrenzen zijn altijd op basis van werkelijke winsom.