Inhoud TCT

Hoofdlijnen strategie

 • Oprichting van een nieuwe organisatie , Trotting Classics Tour (TCT) , ter ondersteuning van de klassieke koersen voor twee-, drie- en vierjarige paarden
 • Insteek is jaarlijks minimaal 20 nieuwe internationale klassieke koersen verrijden, met een totaal extra prijzengeld van ruim 500.000 Euro (incl. 10% fokpremie) per jaar, vanaf de (geboorte) jaargang 2019.
 • Uitschrijving van o.a. 5 nieuwe internationale derby’s:
  – Int. Derby der Lage Landen voor 2-jarige paarden met 45.000 Euro prijzengeld (incl. Troost Derby)
  – Int. Derby der Lage Landen voor 3-jarige paarden met 111.000 Euro prijzengeld (incl. Troost Derby)
  – Int. Derby der Lage Landen voor 3-jarige merries met 50.000 Euro prijzengeld
  – Int. Derby der Lage Landen voor 4-jarige paarden met 58.000 Euro prijzengeld (incl. Troost Derby)
  – Int. Derby der Lage Landen voor 4-jarige merries met 30.000 Euro prijzengeld
  (Exacte dotering voor de klassieke koersen voor paarden uit de jaargangen 4 en 5 (paarden geboren in 2022 en 2023) zijn afhankelijk van het aantal ingeschreven paarden. Deze exacte dotering zullen aan het begin van 2024 en 2025 gepubliceerd worden!)
 • Mogelijkheid voor eigenaren om met 1 paard aan 2 Derby’s in een seizoen deel te nemen.
 • Nederlandse eigenaren kunnen hun buitenlands geregistreerde paarden ‘dicht bij huis’ in meerdere klassiekers zien lopen, met grote prijzengelden.
 • Fokkers van Nederlands gefokte paarden ontvangen de complete fokpremie
 • Fokkers profiteren door waardestijging van hun producten.
 • Stimulans Nederlands Stamboek: Verwachting is dat er MEER Nederlands gefokte paarden zullen komen. (Eerste fokkers hebben al concreet toegezegd om meer Nederlands paarden te gaan fokken)
 • Stimulans Breedtesport: naar aanloop van de TCT klassieke koersen toe, zullen er jaarlijks minimaal 25 ‘Satelliet’ TCT koersen worden gehouden op meerdere banen in Nederland. Eigenaren kunnen op hun ‘gefavoriseerde’ baan starten. Bovendien zullen door het ontstaan van grote koersen met veel prijzengeld er meer paarden gefokt worden, prijzen jaarlingen zullen stijgen en de interesse voor onze sport zal stijgen. Meer paarden betekent meer koersen, meer wedomzet, meer afdrachten naar de sport en een reëlere kans om voor een ieder zijn hobby betaalbaar te houden en de professionals betere verdiensten te laten genereren.
 • Eigenaren van Nederlands gefokte jaarlingen die bij de NDR nog als zodanig geregistreerd staan, ontvangen de eerste 3 jaar een 25% refund op de betaalde inleggelden. Daarna bedraagt de refund 10% (jaargenen 4 en 5, paarden geboren in 2022 en 2023)
 • Jaarlingen die dit jaar zijn verkocht op de WIYS en die de komende 2 jaren verkocht gaan worden op WIYS (Wolvega International Yearling Sale), krijgen 50 procent van hun eerste inleggeld betaald door de organisatie WIYS
 • Nederlandse Drafsport krijgt weer internationale allure.
 • Nederlandse Drafsport krijgt een enorme “BOOST” en maakt het fokken en houden van paarden weer interessant.
 • Nederlandse Drafsport zal weer gaan groeien waarmee de sport gewaarborgd kan blijven.
 • Een groot deel van het jaarlijks beschikbare prijzengeld van ruim €. 500.000  plus €. 45.000 (NL klassiekers) wordt gefinancierd uit sponsorbijdragen (actueel minimaal. €. 100.000 per jaar). Daarnaast betalen de organiserende banen 10% van het prijzengeld. Het overige gedeelte wordt gefinancierd uit de inleg- en startgelden. Daarmee is het TCT-programma geen klassiek “sigaar uit eigen doos”-verhaal!
 • Meerdere koersen uitsluitend voor merries