Persbericht 17 november 2021

Trotting Classics Tour kent vliegende start!

De Trotting Classics Tour kent een vliegende start: ondertussen hebben we 9 TCT-koersen achter de rug. Stuk voor stuk koersen met een geweldige bezetting. Voor bepaalde koersen werden tot wel 20 paarden aangemeld. Afgelopen vrijdag vond op Victoria Park Wolvega, tijdens de ‘Giganten-meeting’, het voorlopige TCT hoogtepunt plaats: de TCT Payday DERBY for 2 Years old!

3 jarigen seizoen 2022 (paarden geboren in 2019)
De paarden die geboren zijn 2019 en ingeschreven staan voor de TCT, konden dit jaar al meer dan 140.000 euro aan prijzengeld verdienen. Volgend jaar gaat de prijzenteller zelfs naar boven de 400.000 euro!

Voor de 3-jarige paarden zullen er minimaal 22 koersen verreden worden.

Het TCT-bestuur probeert voor alle paarden genoeg interessante koersen te organiseren. Zo staan er 3 satellietkoersen op Alkmaar op de planning. Dit zijn allen koersen met een gelimiteerde winsom. Zo kunnen paarden die aan het begin van hun carrière staan, ‘beschermd’ beginnen aan hun loopbaan. Ook op Wolvega zijn er meerdere satellietkoersen met een gelimiteerde winsom.

Aan het einde van het jaar is er zelfs een klassieke koers met 22.000 euro aan prijzengeld voor paarden, die om wat voor reden dan ook, nog relatief weinig winsom hebben opgebouwd. Zo zijn er diverse mogelijkheden om de paarden met hoge winsommen te ontlopen.

Voor de merries zijn er ook volop mogelijkheden gedurende het seizoen. De Sommer Cup in Hamburg en de DERBY op Wolvega kennen een aparte merrie-afdeling.

Daarnaast geldt voor bijna alle andere koersen de volgende bepaling: splitsing in aparte afdelingen voor merries en voor hengsten/ruins indien er meer dan 7 merries en 7 hengsten/ruins worden aangegeven.

Gezien het grote aantal paarden dat staat ingeschreven, en de grote animo dit jaar voor de TCT koersen, zullen naar verwachting veel koersen separaat voor merries gehouden gaan worden!

Onze Duitse ‘partnerbanen’ München en Hamburg organiseren meerdere koersen voor 3-jarigen in 2022. Naast meerdere satellietkoersen, hebben beide banen elk een klassieke koers met minimaal 30.000 euro aan prijzengeld. Daarnaast plant Hamburg in de zomermaanden 2 nieuwe hoog gedoteerde koersen (aparte afdeling voor merries en voor hengsten/ruins).

2 jarigen seizoen 2022
Het 2-jarigen seizoen voor volgend jaar kent net als dit jaar weer minimaal acht koersen:

een hoog gedoteerde koers in München, een klassieke koers in Hamburg en twee klassieke koersen in Wolvega met als hoogtepunt de Derby finale. Daarnaast worden er 4 satellietkoersen gehouden, die bij voldoende aanmeldingen, gesplitst kunnen worden (in aparte afdelingen voor merries en voor hengsten/ruins).

In totaal zal er meer dan 140.000 euro aan prijzengeld verreden worden!

Aanmelding jaarlingen
Ook in 2022 zullen meer dan 20 sponsoren een financiële bijdrage leveren aan de TCT. Daarnaast dragen de participerende drafbanen bij aan het prijzengeld. De uiteindelijke hoogte van het prijzengeld hangt af van het aantal ingeschreven paarden.

U kunt uw jaarling tot uiterlijk 31.12.2021 inschrijven. Hoe meer paarden, des te meer prijzengeld er verreden kan worden!

Bent u in het bezit van een jaarling en wilt u hem of haar opgeven voor de Trotting Classics Tour? Dat kan via onze website www.trottingclassicstour.nl/aanmelden. Alle paarden die ingeschreven zijn in het Nederlandse stamboek zijn net als vorig jaar standaard aangemeld. Jaarlingen met een andere nationaliteit moet u actief aanmelden. Alle Nederlands gefokte paarden krijgen 25% korting op alle inleggelden (gesponsord door de NDR) en de paarden die op 27 augustus in Wolvega geveild zijn, krijgen 50% korting op het eerste inleggeld.

Voor het drie jaar lange circuit waaraan uw jaarling mee kan doen geldt dat de winnaar van de  2, 3 en 4-jarige TCT Derby een Triple Crown-bonus ontvangt van 100.000 euro!

De fokpremies van ALLE in Nederland gehouden TCT koersen gaan 100% naar de Nederlands gefokte paarden. Daarnaast ontvangt de meest succesvolle TCT fokker in 2021, 2022 en in 2023, een gratis veulengeld van Readly Express!

Inleggelden

Paarden geboren in 2019:

1 december 2021        300 euro

1 februari 2022             250 euro

1 april  2022                   250 euro

Paarden geboren in 2020:

1 januari 2022               250 euro

1 februari 2022             150 euro

1 maart 2022                100 euro

1 mei 2022                     100 euro

Alle inleggelden worden geïncasseerd via uw rekening courant bij de SNDR. Zorgt u er a.u.b. voor dat er op de bovengenoemde data voldoende saldo op uw rekening staat.

TCT Kalender 2022

Driejarigen seizoen 2022:

  • minimaal 22 koersen met een totale prijzenpot van meer dan 400.000 euro
  • twee klassieke koersen uitsluitend voor merries
  • alle satellietkoersen worden bij voldoende aanmeldingen gesplitst in aparte afdelingen voor merries en voor hengsten/ruins
  • Twee Derby finales met in totaal 140.000 euro prijzengeld
  • Meerdere satellietkoersen worden begrensd uitgeschreven met gelimiteerde winsom

Tweejarigen seizoen 2022:

  • 8 koersen
  • 140.000 euro aan prijzengeld
  • ook voor tweejarigen worden alle satellietkoersen bij voldoende aanmeldingen gesplitst in aparte afdelingen voor merries en voor hengsten/ruins